Kaarisillan yhtenäiskoulu

Kouluun asennettiin Mobair tuloilmalaitteet

Lisäaikaa koululle Porissa

Porissa 1986 käyttöönotetun Kaarisillan yhtenäiskoulussa on ollut laaja-alaista sisäilmaoireilua ikkunoiden vaihdon jälkeen. Koulun ilmanvaihtoratkaisu on koneellinen poistoilma ja korvausilman saannista ei ole ikkunavaihtojen yhteydessä huolehdittu. Tällöin osa korvausilmasta tulee rakenteiden läpi.

Huonokuntoinen koulurakennus on jo päätetty purkaa ja tilalle rakentaa uusi nykyisen koulun viereen. Uusi rakennus valmistui vuonna 2016.

Porin kaupungin LVI-Insinöörin ja sisäilmatyöryhmän puheenjohtajan Jouni Lehtisen mukaan kosteusvaurioista johtuvaa sisäilmaoireilua on pyritty estämään rakenteita tiivistämällä ja alapohjaa alipaineistamalla. Tehdyt toimenpiteet eivät olleet riittävät ja syyslukukauden 2014 alkaessa tilanne muuttui niin pahaksi, että lisää työkaluja tarvittiin tai väistötiloihin siirtyminen olisi edessä.

Mobair 2075 tuloilmalaitteet

Yhteisessä neuvonpidossa Scanofficen paikallisen jälleenmyyjän, Porin Putkirakentajien kanssa päädyttiin huolehtimaan hallitun korvausilman saamisesta, näin alipaineen vähentyessä myös mikrobeja levittävät vuotoilmamäärät vähenevät.

Välittömästi päätöksen jälkeen tehtiin malliluokka johon asennettiin kotimaiset kiertoilmalla ja vastuksella lämmittävät sekä suodattavat Mobair 2075 tuloilmalaitteet. Samassa yhteydessä rakenteille tehtiin lisätiivistyksiä ja alapohjan alipaineistusta parannettiin. Malliluokasta säädettiin ilmamäärät ja mitattiin painesuhteet ja toimenpiteiden tehokkuus varmennettiin savukokeiden avulla. Ratkaisu todettiin toimivaksi ja päätös Mobair tuloilmalaitteiden asentamisesta kaikkiin työskentelytiloihin oli helppo tehdä.

Koulun rehtorin, Johanna Siitarin mukaan Mobair-laitteiden asennus sujui muutamassa viikossa ja parannus viihtyvyyteen oli välitön. ”Nyt kun Mobairit ovat olleet käytössä kaksi viikkoa. Ilman laatu luokissa on selvästi parantunut. Ei ole enää tunkkaista hajua.”, kertoo Johanna.

Mobair tuloilmalaitteen asennus on nopeaa ja yksinkertaista

Jouni Lehtisen mukaan Mobair tuloilmalaitteet kanavoitiin puisten tuuletusluukkujen deaktivoitujen yläosien lävitse joten asennustyö sujui nopeasti.

Ilmanvaihtolaitteet

Mitsubishi Electric Lossnay- sekä Mobair-ilmanvaihtolaitteet tekevät työ- tai asuintiloista raikkaat ja parantavat sisäilman laatua.

Valikko