Maalämpö - hyödyt ja kustannukset

Oletko valmis sijoittamaan säästääksesi?

Maalämpöjärjestelmät ovat yhä yleisempiä lämmitysratkaisuja, eikä ihme, sillä maalämmön avulla voit säästää jopa 80% lämmityskustannuksissasi.

Havainnollistava kustannusvertaus on öljylämmityksen ja maalämpöjärjestelmän välillä. Perinteinen öljylämmitys maksaa noin 3000 euroa vuodessa, kun taas maalämpöjärjestelmän avulla maksat lämmityskustannuksia vain noin 875 euroa vuodessa. Maalämpö on siis yksi energiatehokkaimmista ratkaisuista, koska yhdellä kilowatilla (kw) on mahdollista tuottaa jopa yli 4 kilowattia lämpöenergiaa. Maalämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti sekä uudisrakentamisessa että vanhan lämmitysjärjestelmän saneerauksessa. Esimerkiksi jo yli puolet uudisrakennuksista hyödyntävät lämpöpumppujärjestelmää.

Pohditko maalämpöjärjestelmän hankkimista? Tälle sivuille olemme keränneet tärkeitä aiheita ja usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin on hyvä tutustua etukäteen.

Mitä on maalämpö?

Yksinkertaisuudessaan maalämmöllä tarkoitetaan maaperästä hyödynnettävää lämpöenergiaa. Kaksi maaperää lämmittävää tekijää ovat aurinko ja geoterminen lämpöenergia. Auringon säteily kykenee lämmittämään maaperää enintään 15 metrin syvyyteen. Geoterminen maalämpö on puolestaan maansisäistä lämpöä, joka syntyy maan ytimessä tapahtuvista reaktioista.  Suomessa kallioperästä riippuen geoterminen lämpö tuottaa noin 6-10 asteen lämpötilan jo 200m syvyydessä. Näiden kahden lämpöätuottavan ilmiön perusteella valitaan maaperään sopivin maalämpöjärjestelmä.

Miten maalämpöjärjestelmä kerää lämpöä?

Maalämmön talteenotossa hyödynnetään lämmönkeruupiiriä, joka on käytännössä putkisto, jonka sisällä kiertää nestettä, jolla on alhainen jäätymispiste. Yksinkertaisuudessaan tämä neste lämpenee maaperän lämmön vaikutuksesta. Nesteen lämpö otetaan talteen lämpöpumpulla, joka “pumppaa” lämpöä nesteestä lämmitys piiriin sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Tästä seuraa nesteen lämpötilan lasku. Neste ohjataan takaisin maapiiriin, jossa nesteen lämpötila maalämmön seurauksena taas nousee.

Miten maalämpöjärjestelmän asennusvaihtoehdot eroavat toisistaan?

Maalämpöjärjestelmät koostuvat siis lämpöpumpusta, mahdollisesta lämpövaraajasta sekä lämmönkeruupiiristä. Lämmönkeruupiirit valitaan maaperän mukaan jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat maaperä, kallioperä ja vesistö.

  • Maaperä lämmönlähteenä tarkoittaa maaperään vaakasuoraan asennettavaa putkistoa. Tämä vaihtoehto sopeutuu lähes kaikille maalajeille lukuunottamatta soraharjuja. Putkisto ei haittaa tontin istutuksia tai puutarhanhoitoa.
  • Kallioperä lämmönlähteenä koostuu pystysuoraan poratusta lämpökaivosta. Tämä on nykyisin yleinen ratkaisu vaikkakin asennuskustannukset ovat suurempia kuin vaakasuoraan asennetuissa keruupiireissä. Kallioperästä saatava lämpö on suosittu koska se ei vaadi suurta tontin pinta-alaa ja etenkin suuremmissa kiinteistöissä johtuen suurista energiatarpeista sekä suuresta putkiston pituustarpeesta.
  • Vesistö lämmönlähteenä sopii kohteisiin, jotka sijaitsevat rannan lähellä. Rannan vaatimuksena on, että se syvenee nopeasti vähintään 2 – 3 metriin asti. Putket voidaan asentaa mereen, järveen tai lampeen. Veden tehokkaan lämmönsitomisen ansiosta, vedestä pystytään saamaan lähes yhtä paljon lämpöenergiaa kuin porakaivosta.

Maalämpöjärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito

Kuinka kauan asennus kestää?

Maalämpöpumpun asennus hoituu yleisesti noin kahdessa päivässä. Ensimmäisenä päivänä porataan ja seuraavana päivänä asennetaan itse maalämpöpumppu. Maalämpöpumppu sijoitetaan rakennuksien lämmönjakohuoneeseen.

Kuinka paljon maalämpöjärjestelmän asennus kustantaa?

Maalämpöpumppu vaatii kohtalaisen suuren alkuinvestoinnin, mutta käyttökustannukset ovat puolestaan edulliset. Uuteen 150m2 taloon maalämpöpumpun hankinta maksaa noin 12 000 – 16 000 euroa. Mikäli kyseessä taas on samankokoinen vanhempi talo, investointi maksaa noin 15 000 – 22 000 euroa.

Kuinka pitkä on maalämpöjärjestelmän elinkaari?

Oikein suunniteltuna ja asennettuna maalämpöjärjestelmä on hyvin käyttövarma ja huoltovapaa ratkaisu. Maalämpöpumput ovat suunniteltu kestämään noin 25 vuotta. On myös hyvä tiedostaa, että uusintakustannukset eivät ole läheskään niin suuret kuin alkuinvestointi, sillä järjestelmästä pelkästään lämpöpumppu uusitaan.

Entä huolto ja ylläpito?

Maalämpöpumppu tarvitsee vain vähän huolto- ja tarkastustoimia, putkistossa olevat suodattimet tulisi puhdistaa määräajoin. Varaosia laitteistoon on saatavilla koko elinkaaren ajan.

Kiinnostuitko maalämmöstä? Pyydä tarjous!

Tutustu myös:

Alpha Innotec-maalämpöpumput