Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön jäätyminen

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan aina ulos, jossa se saa vapaasti kierrättää ulkoilmaa lävitseen. Ulkoyksikköä ei tule sijoittaa esimerkiksi talon kellariin tai välikattotilaan.

Mikäli laitteen ulkoyksikkö sijoitetaan suojakotelon sisälle, tulee suojakotelon olla Scanoffice Oy:n hyväksymä, jotta laitteen toiminta voidaan taata. Jos kotelo on suunniteltu väärin eikä ilma pääse kunnolla poistumaan kotelosta, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä vikatilanteet eivät ole laitevikoja, eivätkä siten ole maahantuojan takuun piirissä.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön huurtuminen

Lämpöpumpun ollessa lämmitystoiminnolla kylmäaineen kiertoprosessi luovuttaa kylmäaineeseen (lämmönsiirtoaineeseen) sidotun lämpöenergian laitteiston sisäyksiköltä sisäilmaan. Vastaavasti kun kylmäaine höyrystyy ulkoyksikössä, se sitoo ulkoilman lämpöenergiaa itseensä, jolloin ulkoyksikön kennon lamellipinnat kylmenevät.

Ulkoilmassa on aina kosteutta, joka pyrkii jäätymään joutuessaan kosketukseen ilmaa kylmemmän pinnan kanssa. Tämä ilmiö esiintyy korostuneesti ulkoilman lämpötilan ollessa nollan asteen tienoilla.

Ulkoyksikön kennon (sisällä näkyvän ritilän lamellien) pinnalla tämä näkyy useimmiten valkoisena kuurana.

Tämä on täysin normaalia, ja se kertoo laitteen toimivan juuri odotetulla tavalla. Laitteen automatiikka käy sulattamassa huurun pois aika ajoin.

Laitteen ulkoyksikön alle kerääntyy talven mittaan sulatusveden johdosta pieni jääkeko, joka on niin ikään täysin normaalia. Tämä voidaan haluttaessa poistaa manuaalisesti maasta, tai laitteen alle voidaan asentaa sulatusvedenohjain, jolla sulatusvesi saadaan ohjattua kauemmaksi rakennuksen seinästä.

Ulkoyksikön huurtuminen

Ulkoyksikön jäätyminen päädystä ja/tai pohjan reunoista

Talvisään ollessa pitkään kosteaa ja lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin, saattaa jäätä muodostua jossain määrin myös laitteen pohjan reunoihin sekä laitteen toiseen (vasempaan) päätyyn, yksikön ulkopuolelle (kts. kuva alla).

Myös tuiskulunta saattaa kiinnittyä ulkoyksikön pintaan. Tämäkin on täysin normaalia eikä sillä ole vaikutusta laitteen toimintaan. Tarvittaessa laitteiston ulkoyksikkö voidaan sulattaa säätämällä laite toimimaan jäähdytystoiminnalla noin 30 minuutin ajaksi. Tällöin ulkoyksikön kenno lämpenee ja sulattaa jäätä ja lunta pois. (Huom. jäähdytystoiminto on käytettävissä vain yli 15 asteen lämpötilassa.)

Ulkoyksikön jäätyminen päädystä ja/tai pohjan reunoista

Ulkoyksikön jäätyminen kauttaaltaan

Joskus, talven ollessa samanaikaisesti poikkeuksellisen kylmä ja kostea, sekä myös äärimmäisissä lumiolosuhteissa, saattaa ulkoyksikkö jäätyä kauttaaltaan, ja tämä jään muodostuminen esiintyy muutaman sentin paksuisena jääkerroksena kauttaaltaan laitteen lamellipintojen päällä.

Tämäkään ei ole ”vaarallista” ja tällaisessa tapauksessa ulkoyksikkö yksinkertaisesti sulatetaan.

Helpoin ja nopein tapa sulattaa ulkoyksikkö on valuttaa jään päälle kuumaa (ei kuitenkaan polttavan kuumaa) vettä. Tällä toimenpiteellä jää poistuu pinnoilta vahingoittamatta ulkoyksikköä millään tavalla. On tärkeää, että jäätä ei ryhdytä hakkaamaan pois taltalla, ruuvimeisselillä tms. teräaseella.

Ulkoyksikköä ei ole suunniteltu kestämään teräviä iskuja eikä kovia tärähtelyjä.

Ennen minkäänlaisia sulatustoimenpiteitä tulee laitteen virta kytkeä pois päältä turvakytkimeltä.

Laitteen ulkoyksikön alle muodostuu normaalia enemmän sulatusveden aiheuttamaa jääkekoa. Voit poistaa jääkeon muutaman kerran talvessa maasta manuaalisesti tai esim. asettamalla ulkoyksikön alle leveä matalahko astia, joka tyhjennetään tarpeen mukaan.

Ulkoyksikön jäätyminen kauttaaltaan
Valikko