Korotettu kotitalousvähennys ja muut avustukset

Kotitalousvähennys vuonna 2022 ja muut avustukset

Energiaremonttia suunniteltaessa kannattaa perehtyä tarkasti erilaisiin avustuksiin mitä on tarjolla. Avustuksia hyödyntämällä voit säästää useita tuhansia euroja, mutta voit käyttää projektissasi vain yhtä avustusmuotoa, eli avustuksia ei voi käyttää päällekkäin. Mutta mikä näistä on sinun tapauksessasi hyödynnettävissä ja taloudellisin vaihtoehto?

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä kasvatetaan öljylämmityksestä luopumiseen sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöhön.

Öljylämmityksestä luopuminen

 • Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin.
 • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennys on 60 % työn osuudesta, jos työn on ostanut yritykseltä.
 • Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
 • Muutos koskee vuosia 2022 – 2027.

Muiden remonttitöiden osalta kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Missä kotitaloustyö pitää tehdä?

Saat kotitalousvähennystä, kun työ tehdään

 • omassa kodissasi
 • vapaa-ajan asunnossasi
 • vanhempiesi tai isovanhempiesi kodissa.

Asunto voi olla omistusasunto tai vuokra-asunto.

Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen. Sen saa vain siltä vuodelta, jolloin vainaja kuoli. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä.

Vanhemmat eivät voi tehdä vähennystä lastensa asunnossa tehdystä työstä.

Mitä tämä sitten käytännössä merkitsee jos luovut öljylämmityksestä ja hyödynnät vähennyksen yhdessä puolisosi kanssa?

Esimerkki 1 Ilmavesilämpöpumppu*

 • Hankintahinta asennettuna 12 500 €
 • Asennustyön osuus 3 800 €
 • 3 800 € x 60 % – 100 € omavastuu = Kotitalousvähennys 2 180 €
 • Ilmavesilämpöpumpun hankintahinnaksi jää kotitalousvähennyksen jälkeen 10 320 €
 • Katso myymämme ilmavesilämpöpumput täältä.

Esimerkki 2 Maalämpöpumppu*

 • Hankintahinta asennettuna porakaivoineen 19 000 €
 • Asennustyön osuus 4 000 €, porakaivon työnosuus 4 480 € (esim. 85 % reiän hinnasta)
 • Asennustyö yhteensä 8 480 €
 • 8 480 x 60 % – 200 € omavastuu = Kotitalousvähennys 4 888 €
  -> korotettu kotitalousvähennys voi olla enintään 3 500 € henkilöltä, sekä molempien tulee maksaa omavastuu
 • Maalämpöpumpun hankintahinnaksi jää kotitalousvähennyksen jälkeen 14 112 €
 • Katso myymämme maalämpöpumput täältä.

* Esimerkkien hinnat ja kotitalousvähennyksen määrä riippuu asennetuista laitekokoonpanoista sekä suoritettavan työn laajuudesta.

Kotitalousvähennyksen hakeminen on helppoa! Voit ilmoittaa vähennyksen tiedot joko verokortille tai veroilmoitukseesi. Jos ilmoitat tiedot verokortille, saat edun vähennyksestä heti. Jos ilmoitat tiedot veroilmoitukseen, vähennys huomioidaan jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousvahennyslaskuri/

Muissa lämmitysremonteissa vähennys menee seuraavasti

Kotitalousvähennystä saat 40 % lämpöpumpun asennustyön osuudesta ja se hyvitetään sinulle henkilökohtaisessa verotuksessa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 € vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 € henkilöltä vuodessa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 € vähennyksen.

Voit tutustua normaaliin kotitalousvähennykseen täältä lisää.

ELY-keskus avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Voit myös edelleen hyödyntää ELY-keskuksen myöntämän avustuksen öljylämmityksestä luopumiseen. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

Lue lisää artikkelistamme.

Sama avustus voidaan voidaan nykyisin hyödyntää myös maakaasulämmityksestä luopumisessa.

https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

https://www.ely-keskus.fi/kaasulammityksen-vaihtajalle

Yllä mainittua avustusta ja kotitalousvähennystä ei kuitenkaan voi yhdistää samaan hankintaan. Tarkistathan ajan tasalla olevat tiedot Verottajan ja ELY-Keskuksen sivuilta.

ARA korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen.

Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen.

Kenelle?

Pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.

Avustuksen hakijana voi olla kotitaloudessa asuva yli 65-vuotias tai vammainen henkilö itse, tai esimerkiksi hänen puolisonsa.

Kuinka paljon?

Enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_iakkaiden_ja_vammaisten_henkiloiden_asuntoihin

ARA Energia-avustus henkilöasiakkaille

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistajalle.

Kuinka paljon?

Enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista asuntoa kohden.

Avustus on kuitenkin enintään 4 000 tai 6 000 euroa per asunto.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat

Valikko