Scanoffice investoi nopeampiin pientavaratoimituksiin ja varastotilojen tehokkaaseen käyttöön

Tehokkuutta pientavaratoimituksiin

Tammikuussa 2020 Scanoffice Oy:n varastoon Espoossa asennetaan suomalaisen Kasten Oy:n valmistama Tornado-varastoautomaatti. Laitteisto on yli 10 m korkea. Se toimii dynaamisesti “tuote ihmisen luo” -periaatteella minimoiden käyttäjän kävelymatkat ja odotusajat ja vähentäen keräilyaikaa ja keräilyvirheitä.

Tornadon toimintaperiaate

Laitteeseen syötetään tietokoneohjatusti pientavarat muovilaatikoissa first-in/first-out-toimintaperiaatteella ja näitä laatikoita laite vetää hulppeat 2600 kappaletta. Keräily on  tietokoneohjattua ja se tuo ripeästi, jopa 2,2 m/s nopeudella keräilytasolle 4 metriä leveitä alustoja. Näillä alustoilla voi olla useita kymmeniä muovilaatikoita. Laitteen valo-osoitin kertoo aina tarkasti mihin laatikko pitää sijoittaa ja mistä laatikosta tulisi kerätä.

Investointia suomalaiseen työhön

Laitteen komponentit rakennetaan usealla kotimaisella toimittajalla, joten se on samalla myös investointi suomalaiseen työhön. Scanofficen tämän vuoden varastotoimintojen kehitysinvestointien kokonaisarvo ylittää satatuhattaeuroa. Varastoon tehtävien investointien lisäksi toimituksia tullaan tehostamaan alkuvuonna mm. osatoimitusmahdollisuudella, tilaajalle automaattisesti välittyvällä tracking seurantatiedoilla sekä rahtihinnoittelulla jo tilausvaiheessa. Uskomme näiden panostusten parantavan asiakaspalveluamme merkittävästi.

Valikko