Luftvärmepumpar

Mitsubishi Electric KJ-golvmodellserie
Mitsubishi Electric - MSZ-FH Modellserie
Mitsubishi Electric - MSZ-SF Modellserie
Mitsubishi Electric - SLZ-KA takkassett modellserie
Mitsubishi Electric - MSZ-EF Modellserie
Mitsubishi Electric Multisplit- modellserie

Luftvärmepumpen sparar energi och pengar.

Alla de av Scanoffice Oy importerade luftvärmepumpar är gjorda för att funktionera i Finlands ansträngande förhållanden. Luftvärmepumpen fungerar i alla utetemperaturer och den är en pålitlig och långvarig värmekälla för nordiska hem. Det bästa är att man kan spara i  värmekostnader upp till 55 % i hus med oljevärme eller direktel.

Luftvärmepumpen har många fördelar

Dina besparingar i värmekostnaderna börjar omedelbart då värmepumpen har tagits i bruk.

Samtidigt stiger också husets värde. Då energikostnaden stiger växer besparingarna i samma relation !

Din familj och ditt hus mår bättre. Pumpen rengör inneluften och i sommarhettan avkyler den angenämt.

Pumpen minskar fuktigheten och risken för mögel i bostaden. Luftvärmepumpen är också ekologiskt ett bra val. Den minskande energiåtgången minskar energibelastningen för naturen.

Luftvärmepumpens funktionsprincip i kort

Luftvärmepumpen består av två enheter: utedelen och inomhusdelen. Kompressorn producerar det behövda trycket genom att kylmedlet cirkulerar mellan enheterna.

Kylmedlet förångas i utedelen och då binder den effektivt värme-energi i sig. Efter det flyttas kylmedlet till inomhusdelen där kylmedlet kondenseras och i detta sammanhang avger kylmedlet värme.

Nyttan uppnås av det att hela denna process använder, beroende på utetemperaturen, till och med bara ca en femtedel elenergi jämnfört med vad pumpen producerar som värme-energi.