Vanliga frågor

1. Hur fungerar luftvärmepumpar?

Luftvärmepumpar består av två enheter: en inomhusdel och en utomhusdel.
Kompressorn, som sitter i utedelen, tillverkar det behövda trycket samt cirkulerar köldmediet mellan de här två enheterna. I utomhusdelen förångas köldmediat och tillvaratar effektivt värmeenergi från utomluften. När köldmediet cirkulerar till inomhusdelen omvandlas gasen till flytande form och vätskan avger värme från köldmediet. Hela denna process blir mycket effektivt då den elenergi som behövs för att driva runt processen är ungefär en fjärdedel jämfört med den värmeenergi som man får ut.


2. Kan man installera värmepumpen själv?

Att installera värmepump kräver en yrkeskunnig professionell installatör. För både elinstallation och kylmontage måste man vara auktoriserad och certifiserat installatör. Man måste komma ihåg att den som installerar har en stort ansvar genom att han lämnar garanti på sitt utförda arbete och materialet.


3. Räcker luftvärmepumpar till som det enda uppvärmingsystemet till ett mindre utrymme (fritidshus, garage, lagerrum)?

Luftvärmepumpar skall alltid räknas som ett extra tillskott för uppvärmningssystem. Vid mycket kalla temperaturer så måste man ha en annan värmekälla till utrymmet, som kan tillverka den erfoderliga värmen, då luftvärmepumpens effekt ensam inte räcker till. Denna extra värmekälla kanske inte behöver användas så ofta men måste ändå finnas till för extremfallen så inget negativt påverkar utrymmet.


4. Hur fungerar luft-vattenvärmepumpar?

Luft-vatten värmepumpar fungerar som luft-luftvärmepumpar (se ovan), men värme-energi överförsi i stället i värmeväxlaren, från köldmedia till byggnadens cirkulerande varmvatten.


5.När det är hård frost utomhus, är det bättre att stäng av värmepump och låta den stå eller borde man låta värmepumpen gå kontinuerligt?

Trygghetsgaranti-luftvärmepumpar kan man låta gå året runt och det också är bäst för maskinerna. Kompressorn håller sig varmt när den går kontinuerligt även under de kalla månaderna, men aggregatens effektivitetet sjuker ju kallare det är ute.