Aurinkopaneelien vertailu – Aurinkopaneelitesti

Varmistaaksemme toimittamiemme tuotteiden laadun, kestävyyden ja suorituskyvyn Scanoffice Oy on jo vuodesta 2007 alkaen testauttanut tuotteensa riippumattomilla tahoilla. Laitoimme nyt myös aurinkopaneelit puolueettomiin testeihin.

Ehjät ja kestävät aurinkopaneelit

Aurinkopaneelin on kestettävä vaihtelevat sääolosuhteet sekä äärimmäiset lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelut. Viat aurinkopaneelissa saattavat haitata sen toimintaa ja heikentää paneelin tuotantoa.

Aurinkopaneelitestin tarkoituksena on tutkia, ettei paneeleissa ilmene standardissa SFS-EN 61215-1:2016 lueteltuja näkyviä vikoja. Paneelin elektroluminenssikuvausta käytetään havaitsemaan kennoissa mahdollisesti olevia mikrohalkeamia.

Tasainen aurinkopaneelin tuotto

Aurinkopaneelin on tarkoitus pystyä tuottamaan sähköä vuosikausia ilman merkittävää tuotannon heikkenemistä.

Testeissä on mitattu nimellistehot sekä otettu elektroluminenssikuvat satunnaisesti valituista Canadian Solar, ZNShine Solar, Suntech Power, Energetica, Trina Solar, JA Solar, Longi Solar, Salo Solar ja Amerisolar -aurinkopaneeleista. Kaikki testattavat paneelit ovat valmistajien normaaleista tuotantoeristä satunnaisesti poimittuja paneeleita.

Kevääseen 2020 asti testaajana toimi tekniseen testaukseen ja analysointiin erikoistunut, aurinkosähkön johtava asiantuntija Asko Rasinkoski Soleraksesta. Mittauksissa käytettiin suomalaisen Endeas Oy:n aurinkopaneelien testaukseen varta vasten valmistamaa QuickSun-laitteistoa.

Keväästä 2020 lähtien testit on tehty Turun ammattikorkeakoulussa. Testissä käytettiin TUAS MOBILE SOLAR Lab -laitetta, jonka on kalibroinut MBJ Services GmbH 28.2.2020. Referenssipaneelina toimi TURU001 / 1K00005115 Poly Reference Module, jonka on kalibroinut 27.3.2020 Fraunhofer ISE – CalLab PV Modules, accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.

Aurinkopaneelin testauslaite Endeas QuickSun, Scanoffice Oy
Aurinkopaneelin testauslaite Endeas QuickSun, Scanoffice Oy

Aurinkopaneelien testiraportit:

Canadian Solar HiKu CS3L-MS 370W -aurinkopaneeli

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa 370 Wp. Keskimääräinen mitattu teho oli 373,0 Wp. Suurin mitattu teho oli 374,2 Wp ja pienin 372,2 Wp.
 • Elektroluminenssikuvassa havaittiin pientä kennojen eroavaisuutta (mismatch). Lisäksi yhden paneelin yhdessä kennossa oli vähäinen mikromurtuma.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,4 %. Paneelin nimellisteholla 370 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 361–379 Wp.

Canadian Solar KuPower CS3K-295P -aurinkopaneeli

 • Paneelien mitattu teho on selkeästi yli valmistajan ilmoittaman nimellistehon 295 Wp.
 • Paneelit ovat tasalaatuisia: sekä tehon että optimivirran vaihtelu on erittäin pientä, luokkaa 0,2 %. Tämän ansioista sarjaankytkettyjen paneelien kokonaistehoon ei käytännössä tule paneelien sähköisistä eroista johtuvaa alenemaa.

Testeri kalibroitiin käyttämällä Silfab-yksikidepaneelia, jonka oikosulkuvirta oli verifioitu vertaamalla sitä Fraunhofer-instituutissa mitattuun referenssipaneeliin. Mittausepätarkkuus mitatulle aurinkopaneelille on 2,2 %.

ZNShine Solar ZXP6-LD60-280/P -aurinkopaneeli

 • Paneelien mitattu teho on selkeästi yli valmistajan ilmoittaman nimellistehon 280 Wp.
 • Paneelit ovat tasalaatuisia, sekä tehon että optimivirran vaihtelu on erittäin pientä, luokkaa 0,2 %. Tämän ansioista sarjaankytkettyjen paneelien kokonaistehoon ei käytännössä tule paneelien sähköisistä eroista johtuvaa alenemaa.

Testeri kalibroitiin käyttämällä Silfab-yksikidepaneelia, jonka oikosulkuvirta oli verifioitu vertaamalla sitä Fraunhofer-instituutissa mitattuun referenssipaneeliin. Mittausepätarkkuus mitatulle aurinkopaneelille on 2,2 %.

ZNShine Solar ZXM6-HLD120-305/M

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa.
 • Keskimääräinen mitattu teho oli 300,61 Wp. Suurin mitattu teho oli 302,2 Wp ja pienin 298,8 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, eikä kennojen eroavaisuutta (mismatch).

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 305 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 297–313 Wp.

Suntech Power STP375S-B60/Wnh

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (375 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 369,4 Wp.
 • Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, kennot olivat tasalaatuisia ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 375 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 366–384 Wp.

Energetica E.CLASSIC M HC 360 Black

 • Mitattu paneelin nimellisteho oli alle valmistajan ilmoittaman nimellistehon (360 Wp), vaikka mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 349,4 Wp.
 • Kaikissa testatuissa paneeleissa oli viallisia ohitusdiodeita. Yksi tai useampi ohitusdiodi oli oikosulussa.
 • Elektroluminenssikuvassa havaittiin, että kennot erosivat toisistaan hiukan (slight mismatch). Lisäksi joidenkin kennojen leikkaamattomat reunat olivat tummempia kuin kennojen muut alueet.
 • Yhden paneelin kennoissa näkyi pieniä halkeamia, jotka eivät vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 360 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 351–369 Wp.

Trina Solar TSM-330DD06M.05(II) Honey Black

 • Mitattu paneelin nimellisteho oli alle valmistajan ilmoittaman nimellistehon (360 Wp), vaikka mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 349,4 Wp.
 • Kaikissa testatuissa paneeleissa oli viallisia ohitusdiodeita. Yksi tai useampi ohitusdiodi oli oikosulussa.
 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (330 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 328,4 Wp.
  Elektroluminenssikuvasta nähtiin, että kaikkien kennojen reuna-alueet olivat tummempia kuin kennojen keskiosat.
  Kennoissa ei havaittu halkeamia, ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 330 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 322–338 Wp.

JA Solar JAM60S17-325/MR

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (325 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 323,5 Wp.
 • Elektroluminenssikuvassa kennot olivat tasalaatuisia ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.
 • Kahden paneelin kennoissa näkyi halkeamia, mutta nämä eivät vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 325 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 317–333 Wp.

Longi Solar LR4-60HIH-370M

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (370 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 366,3 Wp.
 • Elektroluminenssikuvassa kennojen välillä ei havaittu eroavaisuuksia. Myös paneeleiden ohitusdiodit toimivat moitteetta.
 • Yhdessä paneelissa kennoissa näkyi pieniä halkeamia. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 370 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 361–379 Wp.

Salo Solar SaloSolar 5BB SS305-M

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (305 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 307,1 Wp.
 • Elektroluminenssikuvassa kennot erosivat hiukan toisistaan (slight mismatch).
 • Kennoissa ei havaittu halkeamia, ja ohitusdiodit toimivat normaalisti.
 • Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 305 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 297–313 Wp.

Amerisolar (WeAmerisolar) AS-6M30-310W Black -aurinkopaneeli

 • Mitattu paneelin nimellisteho oli selkeästi alle valmistajan ilmoittaman nimellistehon.
 • Keskimääräinen mitattu teho oli 274,15 Wp. Suurin teho oli 276,3 Wp ja pienin 271,8 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia eikä kennojen eroavaisuutta (mismatch).

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 310 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 302–318 Wp.

Salo Solar SaloSolar 5BB_SS275P

 • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa.
 • Keskimääräinen mitattu teho oli 273,93 Wp. Suurin teho oli 274,4 Wp ja pienin 273,2 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, mutta yhdessä paneelissa kennot hiukan erosivat toisistaan (slight mismatch).

Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 275 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 268–282 Wp.

Testit osoittavat paneelien todellisen tehon

Testien perusteella Canadian Solar ja ZNShine Solar -aurinkopaneelit ovat kestäviä, eikä aurinkokennoissa ole mikrohalkeamia. Paneelit ovat myös tasalaatuisia: aurinkopaneeleissa on hyvin pieniä sähköisiä eroavaisuuksia, minkä ansiosta niiden kokonaisteho säilyy sarjaankytkettynä.

Edullinen aurinkosähkö – luonnollisesti!

Viime vuosina reilusti alaspäin tullut aurinkopaneelin hinta ja uudet teknologiat ovat lisänneet aurinkosähkön suosiota. Omalta katolta tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtokustannuksia tai veroja.

Teknisen kehityksen myötä aurinkopaneeleista on tullut myös aikaisempaa tehokkaampia. Aurinkovoimala on kannattava investointi.

Laske aurinkopaneelien määrä ja hyödyt

  Pyydä ratkaisuehdotus jälleen­myyjiltämme

  Asiantuntevat jälleenmyyjämme auttavat aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa ja antavat mielellään lisätietoja. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi alla olevalla lomakkeella.

  Koko aurinkosähköjärjestelmä yhdestä paketista

  Miten löytää aurinkovoimalaan paras aurinkopaneeli? Scanoffice Premium -aurinkosähköjärjestelmät sisältävät kaiken aurinkosähkön tuotantoon tarvittavan ruuveja ja muttereita myöten. Yli 70 kokoonpanon valikoimistamme löydät varmasti tarpeisiisi sopivan järjestelmän, oli kyseessä sitten omakotitalo, kesämökki, tai vaikka liikerakennus.

  T&T: Aurinkopaneeleissa vilppiä ja harhaanjohtamista

  Tehojen on havaittu olevan jopa yli 20 prosenttia huonompia kuin valmistaja on ilmoittanut. Markkinoilla liikkuu huonolaatuisia tuotteita. Onko niissä kyse suoranaisesta vilpistä?

  Valikko