Ilmalämpöpumppu-sanasto

Mitä tarkoittavat lyhenteet COP ja SEER? Mikä on i-See Sensor? Entä mitä tapahtuu kuumakaasusulatuksessa? Katso selitykset näihin ja muihin keskeisimpiin ilmalämpöpumppu-lyhenteisiin ja -termeihin alla olevasta koosteesta.

CDEHIKLMPSTYÄ

C

COP (Coefficient Of Performance)

COP-luku = lämpöpumpun lämpökerroin eli hyötysuhde.

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde COP ilmaisee, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Esimerkiksi COP-arvo 5,2 saadaan, kun ilmalämpöpumppu kuluttaa 1 kW sähköä samalla, kun se tuottaa 5,2 kW lämpöä.

Tämä arvo ilmoitetaan esitteissä yleensä tilanteessa, jossa ulkolämpötila on +7 ja sisälämpötila +20 °C.

D

Desibeli (dB)

Desibeliä käytetään ilmalämpöpumpuista lähtevien äänien yksikkönä.

Tavallinen keskustelu on usein 60 dB:n luokkaa. Hiljainen jääkaapin käyntiääni on noin 40 dB.

Ilmalämpöpumpun sisäyksiköiden äänitasot ovat alhaisimmillaan alle 20 dB, jolloin ääntä on jo vaikea kuulla (ks. äänenpaineen taso ja äänen tehotaso).

E

Energialuokka

Ks. Energiatehokkuusluokka

Energiamerkintä

Energiamerkintä kertoo energiaa kuluttavan laitteen suorituskyvyn ja energiankulutuksen.

Ilmalämpöpumpun energiamerkinnästä löytyvät laitteiston mallimerkinnät, valmistajan nimi, energiatehokkuusluokat, mitoitustehot, SEER- ja SCOP-arvot, arviot vuosittaisesta sähkönkulutuksesta sekä äänitehotaso sisä- ja ulkoyksikölle.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus tarkoittaa energian hyödyntämistä tehokkaasti. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu on erittäin energiatehokas laite, sillä se tuottaa moninkertaisesti kuluttamansa energian verran lämmitys- tai jäähdytysenergiaa.

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusluokka kertoo laitteen energiatehokkuuden. Mitä korkeampi energialuokka on, sitä energiatehokkaammin laite toimii eli käyttää vähemmän energiaa.

Lämpöpumppujen energiatehokkuusluokkia oli aluksi A:sta G:hen. Luokista A oli energiatehokkain ja G vähiten energiatehokas. Lämpöpumput ovat kuitenkin kehittyneet koko ajan energiatehokkaammiksi, joten luokituksia on jouduttu lisäämään A:sta ylöspäin (A+, A++, A+++).

Energiatehokkuuden kehittyminen on ollut edelleen hurjaa. Tämän vuoksi luokitusta joudutaan uudistamaan lähiaikoina. Energiatehokkuusluokat on tarkoitus skaalata uudelleen niin, että vuonna 2019 käyttöön otettujen luokkien mukaan luokituksen A+++ saavat lämpöpumput voivat saada korkeintaan B-luokituksen.

Etäohjaus

Etäohjauksella tarkoitetaan lämpöpumpun ohjaamista kaukaa asennuskohteen ulkopuolelta. Esimerkiksi kilometrien päässä oleva mökin ilmalämpöpumppu ohjataan nostamaan sisälämpötila ylläpitolämpötilasta oleskelulämpötilaan. Näin mökki on jo valmiiksi lämmin, kun sinne mennään.

Etäohjauksia on yleensä kaksi eri pääkategoriaa: tekstiviestit (GSM) ja etäohjaus internetin välityksellä.

H

Höyrystin

Höyrystin on lämmönsiirrin, jossa nestemäinen kylmäaine muutetaan kaasumaiseen olomuotoon.

Kylmäaineen höyrystäminen vaatii paljon lämpöenergiaa: höyrystimenä toimiva ilmalämpöpumpun lämmönsiirrin sitoo kylmäaineeseen lämpöä höyrystimen läpi puhallettavasta ilmasta. Höyrystimen läpi kulkeva ilma siis jäähtyy.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokenno toimii höyrystimenä, kun laitteistolla jäähdytetään. Lämmitettäessä höyrystimenä toimii ulkoyksikön lämmönsiirtokenno.

› Katso, miten kylmäaine höyrystyy ilmalämpöpumpussa. 

Hyötysuhde, vuosihyötysuhde

Hyötysuhde kertoo, kuinka tehokkaasti laite pystyy muuntamaan energiaa haluttuun muotoon.

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde ilmaistaan usein lyhenteellä COP ja lämmityskauden lämpökerroin lyhenteellä SCOP.

> Ks. COP, SCOP.

I

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu (lyh. ILP) on laitteisto, jolla siirretään lämpöenergiaa ulko- ja sisäyksikön avulla. Sisätilan lämpötilaa säädellään siirtämällä lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan ja tarvittaessa päinvastoin sisäilman jäähdyttämiseksi. Ilmalämpöpumppu ei siis vaihda huoneiston ilmaa.

Lue lisää ilmalämpöpumpun toiminnasta.

Ilmanpoistoputki

Ilmanpoistoputki poistaa ilmaa sisätiloista.

Siirrettävissä ilmanjäähdyttimissä koko kylmälaitteisto on yhdessä paketissa sisätiloissa. Laitteisto siis puhaltaa yhdestä aukosta viileää ilmaa ja toisesta aukosta lämmintä ilmaa. Jotta sisäilma jäähtyisi, on lämmin ilma puhallettava ulos rakennuksesta ilmanpoistoputken avulla.

Ilmanvaihtolaite

Ilmanvaihto tarkoittaa rakennuksen sisäilman poistoa ja korvaamista raikkaalla ulkoilmalla. Ilmanvaihtolaitteet usein myös puhdistavat ilmaa.

Lisäksi on olemassa ilmanvaihtolaitteita, jotka lämmittävät ulkoa sisään puhallettavaa ilmaa ulos puhallettavasta ilmasta saatavalla lämpöenergialla. Tällaisella ilmanvaihtolaitteella energiaa voidaan säästää huomattavia määriä. Esimerkki tällaisesta laitteesta on Mitsubishi Electric Lossnay.

Ilmanvaihtoa tehostamalla saat helposti parannettua kotisi, työpaikkasi tai mökkisi sisäilman laatua .

> Tutustu edullisiin, kotimaisiin Mobair-korvausilmalaitteisiin ja Mitsubishi Electric Lossnay -mini-ilmanvaihtolaitteisiin.

Ilmanohjain

Ilmalämpöpumpun puhallusilma jakaantuu tasaisesti huoneilmaan ilmanohjaimien avulla. Esimerkiksi Mitsubishi Electric LN -ilmalämpöpumpussa lämmitys- ja jäähdytysilma leviää huoneeseen miellyttävästi ilman vetoa kaksoissiivekkeiden ja tuplailmanohjaimien avulla.

Ilmansuodatin

Ilmalämpöpumpuissa olevat ilmansuodattimet puhdistavat ja raikastavat sisäilmaa. Suodattimet on hyvä imuroida kerran kuukaudessa (katso ohjeet ilmalämpöpumpun suodattimen puhdistukseen).

Invertteri

Vaihtosuuntaaja eli invertteri on laite, joka muuntaa tasavirtaa halutunlaiseksi vaihtovirraksi.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä olevaa kompressoria voidaan ohjata invertterin avulla portaattomasti, eli kompressori ei sammu ja käynnisty jatkuvasti uudestaan. Näin säästöä kertyy enemmän ja lämpötila on tasaisempi. Myös kompressorin käyttöikä pitenee huomattavasti.

Ionisaattori (ks. plasmasuodatin)

Ionisaattori on ilmanpuhdistin, joka tuhoaa bakteereja ja mikrobeja.

i-See Sensor

i-See Sensor -toiminto kohdistaa lämpöä tai viileyttä vedottomasti. Sen avulla ilmavirta voidaan esimerkiksi kohdistaa ihmiseen tai suunnata ohi ihmisestä.

I-See sensorilla voidaan myös ohjata erilaisia läsnäolon tunnistusta hyödyntäviä energiansäästötoimintoja.

K

Kaksoissuojapinnoite (Dual Barrier)

Mitsubishi Electricin oma kaksoissuojapinnoite (Dual Barrier) lämmönsiirtimessä, puhaltimessa ja ilmakanavassa estää pölyn ja rasvan kerääntymistä eli sisäyksikön likaantumista.

Kompressori

Kompressori on laite, jolla kaasun tai höyryn painetta lisätään sen tilavuutta pienentämällä. Katso, miten kompressori toimii ilmalämpöpumpun lämmitys- ja jäähdytyskäytössä.

Kondenssivesi

Kondenssivesi on kylmälle pinnalle ilmasta tiivistyvä vesi. Ilmalämpöpumpun sisäyksikön kenno on jäähdytystilassa kylmempi kuin ympäristö, jolloin se kerää kondenssivettä itseensä. Sisäyksiköstä tuleva kondenssivesi johdetaan kondenssivesiputken avulla suoraan ulos rakennuksesta tai rakennuksen viemäriin.

Kondenssivettä voi syntyä myös laitteiston ollessa lämmitystilassa, mutta silloin ulkoyksikön kenno on ympäristöään kylmempi. Lämmityskaudella ulkoyksikkö on usein niin kylmässä, että kondenssivesi jäätyy kennoon. Tällöin ilmalämpöpumpussa on oltava laadukas sulatustoiminto, jonka avulla kenno saadaan sulatettua oikealla hetkellä (ks. kuumakaasusulatus).

Kondenssivesipumppu

Kondenssivesipumppua käytetään kondenssiveden pumppaamiseen ilmastointilaitteista ja muista vettä kondensoivista laitteista silloin, kun painovoimainen kondenssiveden poisto ei ole mahdollista.

Kuumakaasusulatus

Kuumakaasusulatuksessa sisäyksikössä lämmitysprosessin aikana oleva kaasumainen kylmäaine ohjataan hetkellisesti ulkoyksikön kennoon sulattamaan lämmityskäytössä kertynyt jää ja kuura.

Kehittyneimmissä laitteistoissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö seuraa sulatusprosessia ja lopettaa sulattamisen, kun kenno on sulanut. Tätä kutsutaan älykkääksi kuumakaasusulatukseksi.

Kylmäaine

Ilmalämpöpumpuissa kylmäaineita eli R-aineita käytetään jäähdytykseen ja lämmitykseen. Kylmäaineille on ominaista alhainen kiehumispiste. Normaaleissa huoneolosuhteissa ne ovat kaasumaisessa olomuodossa.

Alhainen kiehumispiste on tärkeä, sillä lämpöpumpun kylmäprosessi perustuu olomuodon muutoksille nesteen ja kaasun välillä.

Lämmittävän ilmalämpöpumpun kylmäaineen tulee höyrystyä ja nesteytyä suljetussa kylmäprosessissa vielä pakkasillakin.

Mitsubishi Electricin uusimmissa ilmalämpöpumpuissa käytetään ympäristöystävällistä R32-kylmäainetta. Sen ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvaava GWP-arvo (Global Warming Potential) 675 on huomattavasti monia muita kylmäaineita, kuten R410A:ta (GWP 2088), huomattavasti alhaisempi.

Kylmäaineputki

Kylmäaineputkea tarvitaan ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön yhdistämisessä toisiinsa.

Ilmalämpöpumpussa on kaksi kylmäaineputkea: ohuemmassa putkessa kylmäaine liikkuu nestemäisenä ja paksummassa putkessa kaasumaisena. Kylmäaineen kiertosuunta riippuu siitä, onko käytössä lämmitys- vai jäähdytystoiminto.

Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineputket ovat erityispuhdasta kuparia. Putket on käsitelty niin, että niitä voi myös taivuttaa tarvittaessa.

Kylmäaineputkien eristeen tulee myös olla laadukas ja ehjä, jotta lämpöhäviöt ovat minimaalisia ja vältetään jäähdytyksen aikana kondenssiveden kertyminen putkiin.

Kylmäprosessi

Kylmäprosessissa kylmäaineen olomuoto muuttuu nesteestä kaasuksi ja taas toisinpäin.

Ilmalämpöpumpussa kylmäprosessin avulla siirretään lämpöä sisältä ulos tai ulkoa sisälle. Kylmäaineen olomuodon muutosten ansiosta kylmäprosessin pyörittämiseen kuluu paljon vähemmän sähköenergiaa kuin lämpöenergiaa saadaan siirrettyä. Lue lisää kylmäprosessin toiminnasta.

L

Laippaliitos

Laippaliitos on kahdella yhteen liitetyllä laipalla tehty liitos, joka kestää kovia paineita. Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö liitetään yleensä kylmäaineputkiin laippaliitoksella.

Lämmönsiirtokenno

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokennon läpi puhalletaan sisäilmaa, jolloin sisäilma lämpenee. Ulkoyksikön lämmönsiirtokennon läpi puhalletaan ulkoilmaa, josta otetaan talteen energiaa sisätilojen lämmitykseen. Jäähdytystoiminnolla yksiköt toimivat päinvastoin.

> Lue lisää ilmalämpöpumpun toiminnasta.

Lämpökerroin

> Ks. COP, SCOP.

Lämpöteho

Lämpöteho kertoo, kuinka paljon lämpöä ilmalämpöpumpusta saadaan sisätiloihin. Ilmalämpöpumpun lämpöteho vaihtelee olosuhteiden mukaan. Parhaimpien ilmalämpöpumppujen lämpöteho pysyy todella suurena vielä kovillakin pakkasilla.

M

Maatukiteline

Maatukitelineen avulla ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle irti rakenteista niin, että laitteisto on mahdollisimman hiljainen.

MELCloud

MELCloud on Mitsubishi Electricin lämpöpumppujen etäohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjaat ja säädät lämpöpumppuasi tai ilmastointilaitettasi reaaliajassa.

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric on yksi maailman johtavista sähkölaitteiden ja elektroniikan valmistajista. Yrityksen valmistamia tuotteita käytetään laajasti monilla eri tieteenaloilla ja monissa eri sovelluksissa.

Suomessa Mitsubishi Electric tunnetaan parhaiten erittäin laadukkaista lämpöpumpuista ja jäähdytyslaitteista.

Mitsubishi Electric -lämpöpumppujen ja -jäähdytyslaitteiden virallisena maahantuojana toimii Scanoffice Oy.

Multisplit-järjestelmä

Ilmalämpöpumppujärjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö ja mallista riippuen kahdesta viiteen sisäyksikköä. Sisäyksiköt voivat olla seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

P

Paisuntaventtiili

Paisuntaventtiili on rakenteeltaan kuristinventtiili, jonka tehtävänä on muodostaa oikeanlainen paine-ero kylmäpiiriin. Paisuntaventtiilin muodostama paine-ero mahdollistaa kylmäaineen olomuodon muutokset prosessin eri vaiheissa.

> Lue lisää kylmäprosessin toiminnasta.

Parvekesuojakotelo

Parvekesuojakotelo naamioi jäähdytyskäytössä olevan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön huomaamattomaksi osaksi parveketta.

Scanofficen parvekesuojakotelot ovat suomalaisella työllä ja suomalaisesta puusta valmistettuja.

Plasmasuodatin (ionisaattori, sähkösuodatin)

Plasmasuodatin poistaa epämiellyttäviä hajuja ja pienhiukkasia ja tekee sisäilmasta miellyttävän puhtaan ja raikkaan.

Puhallusnopeus

Ilmalämpöpumpun puhallusnopeudella tarkoitetaan nopeutta, jolla sisäyksikkö puhaltaa ilmaa ulos.

Suuremmalla puhaltimen nopeudella sisäilmaa saadaan käsiteltyä suurempi määrä ja ulos puhallettava ilma kulkeutuu kauemmas. Suurilla puhallinnopeuksilla ilmalämpöpumpun toiminta on tehokasta, mutta ilma kohisee hieman kovempaa kuin matalammilla nopeuksilla.

Matalilla puhallinnopeuksilla puhaltimen ääniä on vaikea edes kuulla, mutta laitteiston toiminta ja lämmön/viileyden leviäminen saattaa olla rajoitettua sisäyksikön läpi puhallettavan pienemmän ilmamäärän takia.

S

SCOP (Seasonal Coefficient Of Perfomance)

SCOP eli lämmityskauden lämpökerroin on luku, joka kertoo lämpöpumpun energiatehokkuudesta koko lämmityskaudella.

SCOP-lukuun sisältyy vuotuinen peruslämmitystarve, joka lasketaan kertomalla lämmityksen mitoituskuorma (Pdesignh) vuotuisella tuntimäärällä peruslämmitystarpeen täyttämiseksi.

SCOP-arvojen vertailussa on tärkeää katsoa myös, millainen on ilmoitettu lämmityksen mitoituskuorma (Pdesignh). Erikokoisilla lämmityksen mitoituskuormalla ilmoitettuja SCOP-arvoja ei voi suoraan vertailla keskenään.

SCOP-lukemia voidaan ilmoittaa kolmella eri ilmastoalueella: lämmin, keskimääräinen ja kylmä. On hyvä myös varmistaa, mitä ilmastoaluetta ilmoitettavassa arvossa on käytetty.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

SEER on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin.

Seinäteline

Teline, jonka avulla ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan asentaa seinälle.

Siirrettävä ilmastointilaite

Siirrettävän ilmastointilaitteen voi asentaa ilman taloyhtiön lupaa. Esimerkiksi Gree Shiny on suosittu, sekä kotiin että toimistoon sopiva siirrettävä ilmastointilaite.

> Ks. myös Ilmanpoistoputki.

Suodatin, karkeasuodatin, sähkösuodatin

Ilmalämpöpumpun sisäyksikössä sijaitsevat suodattimet poistavat epäpuhtauksia sisäilmasta (ks. myös plasmasuodatin).

> Katso ohjeet suodattimien puhdistamiseen. 

Suojakotelo

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön voi maisemoida suojakotelolla. On kuitenkin tärkeää, että suojakotelo on suunniteltu oikein riittävän ilmankierron varmistamiseksi.

Scanoffice-suojakotelot valmistetaan Suomessa, suomalaisella työllä ja suomalaisesta puusta.

Sulatustoiminto

Kylmissä olosuhteissa oleva kylmäprosessin höyrystin pitää sulattaa tietyin väliajoin. Kylmä- ja pakkastiloissa höyrystin sulatetaan usein odottamalla, että kenno sulaa, tai käyttämällä sähkövastuksia.

Ilmalämpöpumpussa ulkoyksikön kennoa pitää sulattaa tietyin väliajoin, kun laitteistoa käytetään lämmittämiseen. Ilmalämpöpumpussa käytetään tehokasta kuumakaasusulatusta (ks. kuumakaasusulatus).

T

Takkatoiminto

Ilmalämpöpumpun takkatoiminto on kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

Takkatoimintoja voi olla erilaisia. Automaattinen ns. “aito takkatoiminto” siirtää sisäyksikön puhaltimen pelkälle sisäilman kierrätystoiminnolle, jos sisälämpötila nousee takan ansiosta yli ilmalämpöpumpun tavoitelämpötilan. Automaattinen takkatoiminto löytyy vakiovarusteena mm. Mitsubishi Electric FT ja LN -mallisarjoista.

TUKES

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valtuuttaa esimerkiksi ilmalämpöpumppujen asentajat.

Turvakytkin

Turvakytkin on sähköinen kytkin, jota käytetään ilmalämpöpumpun tahattoman käynnistymisen estämiseen huollon aikana.

Y

Ylläpitolämpötila

Ylläpitolämpötilalla tarkoitetaan sitä, että voit asettaa ilmalämpöpumpun tuottamaan normaalia huonelämpötiloja matalampia lämpötiloja (10–16 °C).

Suosituimmissa Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpuissa tavoitelämpötilan voi asettaa 10–31 °C:n välillä asteittain.

Ä

Äänenpaineen taso (SPL, LP)

Äänenpaineen taso kertoo, miltä ääni kuulostaa valitun etäisyyden päästä. Ilmalämpöpumppujen äänenpaineen taso ilmoitetaan usein metrin päästä mitattuna suoraan yksikön edestä.

Voi kuitenkin olla, että arvoja ilmoitetaan myös muilta etäisyyksiltä tai muualta mitattuna, joten lukemia vertaillessa on oltava tarkkana.

Äänen tehotaso (PWL, LW)

Äänen tehotasolla LW tarkoitetaan äänilähteen ympäristöönsä säteilemää äänitehoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, kuinka paljon mitattavasta kohteesta ylipäänsä lähtee ääntä. Tätä arvoa ei siis voi ilmoittaa muilta etäisyyksiltä mitattuna.

Sisä- ja ulkoyksikölle ilmoitetut äänen tehotasolukemat löytyvät ainakin ilmalämpöpumpun energiamerkinnästä.

Valikko