Maalämpöpumput suuriin kiinteistöihin

Maalämpö on vakiinnuttanut asemansa suomalaisissa kiinteistöissä. Vaikka suurin osa myytävistä maalämpöpumpuista meneekin pientaloihin, kasvaa suuriin kiinteistöihin asennettujen maalämpöpumppujen määrä joka vuosi. Maalämpö on energiatehokkain valinta sekä kerrostaloihin, rivitaloihin, liikekiinteistöihin että teollisuushalleihin tai maatiloihin. Maalämpö voidaan asentaa uudiskohteisiin tai korvaamaan olemassa oleva kaukolämpö, öljy-, sähkö- tai hakelämmitys.

alpha innotec logo

Scanvarm Oy Ab

Scanoffice Group:iin kuuluva Scanvarm tarjoaa suuren valikoiman erilaisia kiinteistölämpöpumppuja maalämpöön. Laaja valikoima takaa aina, että kiinteistömaalämpöpumppu on kohteeseen juuri oikein mitoitettu ja energiatehokkain ratkaisu.

Maalämpö taloyhtiöön

Maalämpöpumput taloyhtiössä ovat yleistyneet nopeasti. Asuntoyhtiöille vanhan lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön kannattaa, koska lähes aina saaduilla säästöillä katetaan mahdollisen lainan kulut, joka järjestelmää varten otetaan. Saattaa myös olla, ettei yhtiövastiketta tarvitse korottaa, vaikka lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön.

Maalämpöjärjestelmän hankinta aloitetaan tarvekartoituksella. Siinä katsotaan, millainen järjestelmä taloyhtiöön tarvitaan ja mikä on oikea maalämmön mitoitus. Energialaskelma tehdään sekä vanhoihin kulutustietoihin että kiinteistön teknisiintietoihin perustuen. Uudiskohteissa energialaskelma perustuu suunnitelmiin ja kiinteistön tietoihin.

Energialaskelmassa määritetään tarvittava keruupiirin mitoitus (lämpökaivot / vaaka- tai vesistöpiirin pituus). Yleisimmin taloyhtiöissä lämpö otetaan lämpökaivoista. Energialaskelmassa määritellään myös räätälöity maalämpöpumppujen ja varaajien tarve. Tämän perusteella tehdään kokonaisuudesta tarjous, johon voidaan liittää myös lämmönjakoverkkoon liittyviä töitä tapauskohtaisesti.

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen haetaan lupa lämpökaivojen poraamiseen. Kyseessä on toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnalta.

Miten maalämpö asennetaan esimerkiksi kerrostaloon tai rivitaloon

Lupien jälkeen projekti alkaa usein keruupiirin tekemisellä. Porausliike hoitaa porauksen niin, että porauksesta syntyy mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja esim. porauksesta tuleva kivipöly ja vesi ohjataan erilliseen konttiin ja viedään pois pihamaalta. Rivitaloissa maalämpökaivojen poraamiseen tarvittavaa tilaa on helpommin saatavilla – jos maalämpö asennetaan kerrostaloon, jossa tilaa on usein vähemmän, voidaan lämpökaivoja porata myös esim. parkkipaikan alle ja peittää asfaltilla.

Lämpökaivoista tulee vaakaputkitus tekniseen tilaan, jonka jälkeen maalämpölaitteisto asennetaan. Asennustyö kestää yleensä vähintään viikon ja asennuksen aikana pyritään minimoimaan käyttöveden- ja lämmityksen katkokset. Asennuksen pituuteen vaikuttaa järjestelmän laajuus ja mahdollisesti vanhan laitteiston purku.

Mikäli maalämpö asennetaan kerrostaloon, voidaan sen poistoilmasta ottaa myös talteen energiaa maalämpöpumpuilla. Tällöin puhutaan LTO:sta eli poistoilman lämmöntalteenotosta. Kerrostaloissa voidaan tehdä esimerkiksi kaukolämmön rinnalle pelkkä lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla saavutetaan jopa 40% säästö ostoenergiasta. Kerrostalojen LTO-ratkaisut ovatkin yleistymässä kovaa vauhtia.

Maalämpöjärjestelmä kannattaa aina liittää etähallintaan jolloin asennusliike, huoltokumppani tai laitteiston maahantuoja pääsee tarvittaessa säätämään ja tarkkailemaan järjestelmää etänä. Isoille järjestelmille kannattaa tehdä vuosittain huolto jossa tarkastetaan mm. järjestelmän lianerottimet. Vuosihuolto varmistaa, että laitteisto toimii oikein ja on pitkäikäinen.

Scanvarmin maahantuomissa Alpha innotecin maalämpöpumpuissa on ilmainen etähallinta vakiona ja lämpöpumput voidaan liittää myös kiinteistöautomaatioon. Ilmaisen etähallinnan kautta voidaan tehdä kattavasti asetusmuutoksia lämpöpumppuihin, jolloin tarve käynnille kohteessa vähenee. Tämä usein tarkoittaa myös kustannussäästöä.

Valikko
Valikko